Utfylling og påfylling av sand kan skade miljøet. Skal du etablere sandstrand på egen eiendom er det flere lover som regulerer dette, også om du planlegger å vedlikeholde en eksisterende strand må du søke om nødvendige tillatelser.

Hvilke tillatelser trenger du?

Utlegging av sand for etablering eller vedlikehold av sandstrand kan  få store konsekvenser. Det er derfor svært viktig at dette blir vurdert av de riktige myndighetene. Før utlegging av sand må du søke både kommunen og Statsforvalteren om tillatelse. Statsforvalteren er myndighet og gir tillatelser etter forurensningsloven. Kommunen er myndighet og gir tillatelser etter plan- og bygningsloven.

På nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken kan du lese mer om hvilke konsekvenser sand kan ha for miljøet og hva du må gjøre dersom du skal legge ut sand.

Sandstrand
Fotavtrykk i sand