Bærum kommune, Natur-, vei- og miljøforvaltning ønsker å la enkelte områder med  plen få utvikle seg til langgrass- og blomsterenger. Tiltaket er igangsatt i forhold til et ønske om å skape mer attraktive områder for pollinerende insekter som bier og humler

Blomsterenger er til stor nytte for disse pollinerende insektene som er helt avhengige av pollen og nektar. Områder med lengre gress og blomster vil også være med å gi publikum rikere og mer varierte opplevelser.

Engene vil ikke bli klippet jevnlig som en plen, men slås på ettersommeren. Gresset vil bli fjernet etter slått.

Etablering av enger er et prosjekt som tar tid og i den forbindelse ber vi publikum om forståelse.

Prestekrage
Prestekrage