Strandparken

Strandparken har vært offentlig park siden 1923. Parken er del av et større kulturmiljø, og det finnes flere vernede bygninger i parken. Hovedbygningen, som i dag huser Strand Restaurant, var opprinnelig et sommerhus bygget på en tidligere husmannsplass. I Strandparken kan du vandre blant flotte, gamle trær, kikke på Joseph Grimelands skulpturer, eller ta en tur innom Strand Restaurant og nyte utsikten over sjø og båter i Holtekilen.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 33 157 kvadratmeter
  • Vernede bygninger
  • Restaurant
  • Skulpturer

Besøksadresse

Strandalleen 55
1368 STABEKK

Reise til Strandparken

    Reise fra Strandparken