Stabekkparken

Parken ligger like ved Nedre Stabekk senter og er et stort, rektangulært område som etter oppgradering i 2014 er delt i tre soner; et lekeområde, et midtparti med beplantning av busker og stauder og en aktivitetsdel med sandvolleyballbane, ballslette og en gruppe treningsapparater for alle brukere. En tursti slynger seg rundt i parken, og det er mange benker for ro og hvile.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 9258 m2
  • Lekeområde
  • Sandvolleyballbane
  • Ballslette
  • Treningsapparater
  • Benker

Besøksadresse

Nyveien 24
1369 STABEKK