Plahtejordet park

Store gressflater, gangstier med benker og beplantning. Parken ble oppgradert i 2015.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 22157 m2
  • Benker

Besøksadresse

Fjordveien 15
1363 HØVIK