Løkkehaven

Parkanlegget har en flott beliggenhet langs Sandvikselva, midt i et gammelt kulturvernområde med ulike aktiviteter i bygningene rundt. Tre gamle hus, som tidligere sto på Løkketangen, er gjenreist her. Her ligger også den berømte Løkke bro som ble foreviget av maleren Claude Monet. Gjennom parken går en turvei med forbindelse sørover til Løkketangen elvepark og vestover over Sandvikselva og videre mot Kjørbotangen park. Sjakkspillskulpturen er laget av Bærumskunstneren Sverre Hoel.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 4672 m2
  • Gamle hus
  • Løkke bro
  • Skulptur

Besøksadresse

Elias Smiths vei 5
1337 SANDVIKA