Kjørbotangen park

I Kjørbotangen park er det stor plass å boltre seg på. Parken ligger ved Sandvika videregående skole og omkranses av Sandvikselva. Parken har lekeplass og en egen hundeluftegård.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 34078 m2
  • Lekeplass
  • Hundeluftegård

Besøksadresse

Elias Smiths vei 19
1337 SANDVIKA