Bergersletta park

Stort grøntområde med turstier, ballslette med fotballmål, basket- og sandvolleyballbane, lekeplass og lekeskulpturer, benker, stauder, woodland, busker og trær. Parken ble oppgradert i 2012. Parken ligger i gangavstand fra bussholdeplass og dagligvareforretning. Rykkinn har et godt utbygget gangveisystem, så parken kan nås fra mange kanter.

Parker og friområder

 

Nøkkelinformasjon

  • 60763 m2
  • Turstier
  • Ballslette med fotballmål
  • Basketbane
  • Sandvolleyballbane
  • Lekeplass
  • Benker

Besøksadresse

Baksteplassen 72
1349 RYKKINN