Lekeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Grusbane
  • Mål
  • Plen
  • Huske
  • Benk med bord

Besøksadresse

Glassverkveien 28E
1363 HØVIK