Lekeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Minimål
  • Plen
  • Sandkasse
  • Huske
  • Sklie
  • Lekesentral

Besøksadresse

Kirkeveien 59
1363 HØVIK