Lekeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Mål
  • Plen
  • Sandkasse
  • Huske
  • Vippedyr/figur
  • Lekesentral
  • Lekehus
  • Benk med bord

Besøksadresse

Dragveien 49
1363 HØVIK