Lekeplasser

Nøkkelinformasjon

  • Mål
  • Plen
  • Turvei
  • Sandkasse
  • Vippedyr/figurer
  • Benk
  • Benk og bord

Besøksadresse

Båtstøjordet 8
1363 HØVIK