Mange ønsker å ferdes på isen i det flotte vinterværet. Bærum kommune oppfordrer til trygg bruk av fjordisen i helgen. Det er viktig å vite at det ikke finnes trygg is, bare trygge brukere av isen.  

I Bærum følger Isoppsynet med på fjordisen. For informasjon om ferdsel på fjordisen i Bærum, ring 800 81 818.

Isoppsynet markerer opp et område på fjordisen med granbusker der du kan gå. Husk at all ferdsel på isen skjer på eget ansvar. Utgangspunktene for merket løype er Sjøholmen, Solvik marina, Henie Onstad, Sarbuvollen, Kadettangen og Storøyodden. Yttergrensene for hvor Isoppsynet sjekker, merkes med hvite trepinner med sperrebånd. Kart over merket løype finner du på Isoppsynet.

Alle som ferdes på fjordisen må følge med på isen og være observante. Flo og fjære kan føre til usikker is inn mot land. Det er særlig viktig å være obs på isen på vestsiden av Kalvøya, som er usikker på grunn av elven.