Isoppsynet sjekker og loggfører istykkelse, kvalitet og vanntemperatur på fjordisen hver dag fra og med den dagen isen ved land har en tykkelse på cirka 5 centimeter.

Ring informasjonstelefonen innen du vurderer å bevege deg på isen.

Informasjonstelefon: 800 81 818

Meldingen på istelefonen (800 81 818) oppdateres jevnlig. Bekymringsmeldinger fra publikum tas alvorlig

Isoppsynet i Bærum følger med på fjordisen vinterstid og merker løyper når og hvor vi kan ferdes på isen.

All ferdsel på isen er på eget ansvar

Det er viktig å huske på at all ferdsel på isen foregår på eget ansvar.

Det hender det er 20 centimeter tykk is eller mer uten at oppsynet merker løype. Det skyldes som regel at kvaliteten på isen er for dårlig.