Støtteordninger

Det offentlige tilbyr en rekke støtteordninger til bedrifter og virksomheter. Altinn har samlet en oversikt over disse.

Les mer på Altinn sine sider her

Støtteordninger i fylket

Viken fylkes kommune har flere støtteordninger for bedrifter til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk.

Les mer om disse ordningene på

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering til gründere og etablerte bedrifter innen de fleste sektorer.

Les mer om dette på Innovasjon Norge sine sider