Mangfold lønner seg

Bærum er en multikulturell kommune. Vi har et internasjonalt næringsliv, som både driver forretninger i hele verden, og som ansetter mennesker fra hele verden.

Vi har som mål å gjøre næringslivet i Bærum konkurransedyktige på det globale markedet. Slike ambisjoner stiller store krav til næringslivets evne til å forstå kulturelle forskjeller, tilpasse seg lokale behov, og utarbeide strategier som går utenfor rammene til den norske tenkemåten.

I Bærum kommune bor det mennesker fra over 140 nasjoner. Hver og en bidrar til samfunnet med unik kompetanse, men mange har kapasitet til å bidra i enda større grad. Globale Bærum er et initiativ for å hjelpe næringslivet, det offentlige og den frivillige sektoren i Bærum med å nyttiggjøre denne kompetansen bedre.

Globale Bærum ønsker nå å komme i kontakt med bedrifter som er modne for å utvide sine horisonter. Ta gjerne kontakt med Tore Gulli for en uforpliktende samtale.