Mangfold lønner seg

Bærum er en multikulturell kommune. Vi har et internasjonalt næringsliv som driver forretninger i hele verden, og som ansetter mennesker fra hele verden.

Vi har som mål å gjøre næringslivet i Bærum konkurransedyktige på det globale markedet. Slike ambisjoner krever at næringslivet evner å forstå kulturelle forskjeller, tilpasse seg lokale behov, og utarbeide strategier som går utenfor rammene til den norske tenkemåten.

I Bærum kommune bor det mennesker fra over 140 nasjoner. Hver og en bidrar til samfunnet med unik kompetanse, men mange har kapasitet til å bidra enda mer. Globale Bærum er et initiativ for å hjelpe næringslivet, offentlig sektor og frivilligheten i Bærum med å nyttiggjøre denne kompetansen bedre.

Globale Bærum ønsker å komme i kontakt med bedrifter som er modne for å utvide sine horisonter.