Etablerertjenesten i Asker og Bærum tilbyr veiledning og kurs til deg som ønsker å etablere egen bedrift.

Tilbudene omfatter:

  • Veiledning i etablering av egen virksomhet
  • Grunnkurs i etablering av egen virksomhet
  • Temakurs innen relevante områder
  • Gründerforum
  • Kontorplass
  • Næringsfaglig vurdering

Mer informasjon finner du her.

Miljøsertifisering

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar ansvar for miljø og bærekraft. Gjennom Miljøfyrtårnsertifisering kan små og mellomstore bedrifter dokumentere virksomhetens miljøarbeid. Ønsker din bedrift å bli Miljøfyrtårnsertifisert? Vi kan gi deg veiledning og tips om blant annet godkjente konsulenter. Ta kontakt med Øivind Gård: oivind.gard@baerum.kommune.no

Større bedrifter bør vurdere ISO 14001 eller EMAS. Dette er internasjonalt anerkjente standarder for virksomheter som ønsker å implementere et system for miljøstyring i sin organisasjon. Med en ISO 14001- eller EMAS-sertifisering kan bedriften dokumentere at dere jobber systematisk med å redusere virksomhetens belastning på miljøet.