Bærum kommune ønsker å hjelpe og inspirere lokalt næringsliv til å delta aktiv i den grønne omstillingen ved å tilgjengeliggjøre en "verktøykasse" og idébank som formidler relevant informasjon, aktivitet og tiltak.

Prosjektet er forankret i kommunens klimastrategi, og er et samarbeids prosjekt mellom kommunen og næringslivet. Verktøykassen er utviklet og forvaltes av Bærum næringsråd.

Les mer om dette på www.gronnverktoykasse.no

Miljøfyrtårnsertifisering

Bærum kommune samarbeider med miljøsertifiseringssystemet Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

En virksomhet som velger å Miljøfyrtårn-sertifisere seg skal være i stand til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring.

Ta kontakt med Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Fairtrade

Bærum kommune samarbeider med produktsertifiseringsmerket Fairtrade. Fairtrade Norge arbeider for å gjøre det enkelt for forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg. Vår visjon er en verden hvor handel og næringsliv fremmer rettferdighet og bærekraftig utvikling for alle.

Les mer og ta kontakt med Fairtrade på www.fairtrade.no/fairtrade-norge.html