Hovedformål med ordningen

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Om ordningen

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.
Dersom dere har arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan dere få 50 prosent. Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller et arrangement en gang.

Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Mer om ordningen:

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Du kan søke her