Nasjonal kompensasjonsordning, Kulturrådet - Kulturrådet melder fra Kulturdepartementet at koronastøtteordningene videreføres frem til sommeren 2022.

Nasjonal kompensasjonsordning, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fylkeskommunal ordning: Viken fylkeskommune søk til skudd til kunst og kultur:

Nå er det åpnet for å søke på friske tilskuddsmidler innen kunst- og kulturfeltet i Viken. Felles søknadsfrist er 15. februar 2022.

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til at innbyggerne har tilgang til et bredt spekter av kunst- og kulturtilbud. Kulturtilskudd er ett av virkemidlene som skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere. Tilskuddene skal stimulere til at det skapes, utøves og er vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med de enkelte ordningenes formål.

Det er felles søknadsfrist, men forskjellige søknadsskjemaer.

Du søker via

regionalforvaltning.no.

Se mer informasjon her:

Søk tilskudd til kunst- og kultur - Viken fylkeskommune