Klimastrategien hovedmål 3: I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.

Fornebu skal være en testarena for kommunens klimaarbeid. Etablering av Fornebu som et nullutslippsområde og teknologisk spydspiss vil kreve nytenkning i samarbeid, planlegging, bygging og bruk av bygg og byområder. På Fornebu skal klimastrategien testes ut i praksis.

Klimaklokt bygg

  • Lavkarbonbetong og massivt tre
  • Energikarakter A med lokal energiproduksjon- nullenergibygg
  • Kommunikasjon og trafikk
  • FutureBuilt: målsetting om godkjenning innen 2 år
  • BREEAM Outstanding: sertifisering med 9 kategorier

Les mer på siden for Klimaklok kommune.