Asker og Bærum historielag logo.jpg Asker og Bærum Historielag har til formål å bidra til vern om lokale kulturminner og formidle kunnskap om vår fortid. Vi tilbyr et omfattende foredrags-, vandrings- og turprogram til våre vel 900 medlemmer. Årboka med lokalhistoriske artikler har vært et etterspurt innslag siden 1956. Historielaget står også bak utgivelsen av bøker og hefter.

Hjemmeside Asker og Bærum historielag

Kontaktinformasjon:

Bjørn Frodahl
Skogveien 115 B
1369 STABEKK
E-post: frodahl@online.no
Tlf. 924 52 000

Lokalisert på Fornebu, fokuserer på interesse for biler og bilhistorie. Racerbilmuseet har en unik samling av norskproduserte fartsbiler fra tiden etter krigen. Målgruppe: bilinteressert ungdom og voksne. Åpent etter avtale, ta kontakt.

Fornebu bilmuseum på Facebook.

Bilmuseumet.png

Hjemmeside Bærumssamlingen. (nettsiden er nede)

Emma Hjorth museum har en permanent utstilling. Utstillingen viser en spennende del av vår sosialpolitiske historie, spesielt fram til krigen og med vekt på institusjonen Emma Hjorths hjem. Museet har også en fotosamling, diverse avisutklipp og en database, til bruk for studier eller annen undersøkende virksomhet.

Emma Hjorth museum på Facebook

Hjemmesiden til museet.

Emma Hjorth.png

Evje skole er Bærums eldste skole (1865). Vi har eget skolemuseum som er åpent for skoleklasser og andre interesserte. Besøk avtales med kontaktperson.

Evje skolemuseum hjemmeside.

Evje skolemuseum 2019.jpg

Museet er lokalisert på Fornebu mellom restaurant Odonata og flytårnet. Det drives av Fornebuhistorisk forening som har som formål å formidle Fornebus lokalhistorie. I museet har vi utstilt bilder og objekter som formidler flyplassens utvikling organisert i temaer og kronologisk orden fra byggestart til nedleggelse.
Åpent for grupper (firmaer, skoler, barnehager, etc.) etter avtale. 

Hjemmeside Fornebuhistorisk museum

Fornebuhistorisk museum på Facebook.

Fornebuhistorisk museum.png

Grinimuseet formidler historien om den største fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig. Utstillingene forteller om livet i leiren som var preget av frykt og ufrihet, men også av samhold og vennskap blant fangene. Ettersom museet er under ombygging har det for øyeblikket ikke faste åpningstider.

Hjemmeside Grinimuseet.

Grinimuseet.jpg

Hjemmeside Henie Onstad Kunstsenter.

Lokalisert på Fornebu, museet har mye samarbeid med andre tilgrensende museer. Målgrupper er skoler, ungdom, foreninger og bedrifter. Faste åpningstider, men kan arrangere spesielle sammenkomster etter ønske.

Kultur på hjul.png

Banen er lokalisert innerst i Lommedalen. Målgruppe barnefamilier, skoler, jernbaneentusiaster. Trafikktelefon: 67 56 26 60.

Hjemmeside Lommedalsbanen.

Lommedalsbanen.png

På idylliske Bærums Verk har det, gjennom mange år, vært jernverk og støperi. I Ovnsmuseet kan du få et innblikk i den over 400 år lange historien, samt se en unik samling av antikke støpejernsovner fra Verkets produksjon. Her vises stilutviklingen fra tunge barokkovner på 1700-tallet, frem til produksjonen stanset i 1964. Ovnsmuseet ligger på bakkeplan i Støperibygningen med egen inngang fra Lommedalselva, over en bro fra Elvegangen. Ingen fast åpningstid.

Ovnsproduksjon Bærums Verk .jpg

Polhøgda er navnet på en eiendom ved Lysaker i Bærum kommune hvor Fridtjof Nansen (1861-1930) fikk oppført sitt hjem og arbeidssted 1900-1901. Her bodde han fram til sin død. Det var Nansen selv som ga eiendommen navn, etter at han hadde kjøpt tomten av Fornebo gård i 1897.

Hjemmeside Polhøgda.

Polhøgda.jpg

Samvirkemuseet er den opprinnelige butikken til Arna Forbruksforening. Butikken ble bygget av arbeiderne ved Arna Tekstilfabrikk ved Bergen i 1872. Butikken var i drift frem til 1955, slik den nå fremstår. Bygningen ble flyttet til Gjettum og sto ferdig i 1980. Butikken er et fullverdig samvirkelag eller krambu med innredning og har et omfattende varesortiment i tak og på vegger.

Samvirkemuseets hjemmeside

Det lille museet er innredet som en leilighet fra 1950-tallet og ligger i 2.etg. i Huset Midt Imellom, Løkkehaven. Her finner du minner fra ulike tider i Sandvikas historie. Målgruppen er alle som er interessert i lokalhistorie, for eksempel foreninger, bedrifter, skoler og familier. Faste åpningstider og etter avtale.

Hjemmeside Sandvika museum.

SandvikaMuseum-Logo_11.jpg

Kalkindustri har vært en viktig næring for Asker og Bærum. Kalkovnen på Slependen er en sjaktovn fra 1914, og er den eneste bevarte industriovnen i Asker og Bærum. Ovnen stod ferdig restaurert i 1994. Her finnes en utstilling om kalkproduksjon i Asker og Bærum.

Kontaktperson: Ole Diesen, tlf. 915 70 979, e-post: ole.diesen@gmail.com

Spikerbruksfallet ble bygget som et mindre kraftverk i 1914/1915 av Bærums Verk ved det 25 meter høye Spikerbruksfallet i Lomma. Kraftverket er det best bevarte kraftverket av sitt slag i Akershus og er også brukt som museum og besøksanlegg.

Spikerbruksfallet.jpg

Ulvestuer var en fangstinnretning for rovdyr og består av en grøft med en stang i midten for åte og dekket med kvist og snø så dyret ville falle i gropen når den gikk til angrep. Ulvestuen er bygget opp med vegger av stokker «lik en tømret stue nedi bakken». Ulvestuen på Isi er et viktig og interessant fangsthistorisk kulturminne og ble restaurert og bygget opp på nytt etter original modell i 2013.

Kontaktperson: Bård Mostveit, tlf. 936 97 762, e-post: bmostvei@online.no

Besøksadresse: Isiveien - Like sør for rundkjøring ved Isi gjenvinningsstasjon

Unikt scootermuseum for den mest vellykkede varianten. Samlokalisert med Kultur på Hjul på Fornebu. Målgrupper er skoler, ungdom, foreninger og bedrifter. Faste åpningstider, men kan arrangere spesielle sammenkomster etter ønske.

VESPA-merke Fornminne og Piagio_22.02.11.jpg

Disponerer Wøyenlåven, har samlet verktøy og landbruksutstyr fra gammel gårdsdrift frem til ca 2.verdenskrig. Målgruppen er innbyggerne i Bærum. Åpent i sommerhalvåret, ingen faste åpningstider.

Wøyenlåven 2019.jpg