I følge Unescos deklarasjon fra 2001 er dagens generasjon forpliktet til å forvalte kulturminnene i respekt for de som har levet før oss, og med omtanke for de som kommer etter oss.

Kulturarven

I følge Unescos deklarasjon fra 2001 er dagens generasjon forpliktet til å forvalte kulturminnene i respekt for de som har levet før oss, og med omtanke for de som kommer etter oss.

Begrepet kulturarv favner et bredt spekter materiell og immateriell arv fra fortiden. Kulturminnevernets anliggende er den materielle siden som omfatter bygninger, anlegg og kulturlandskap. Gamle hus og bygningsmiljøer vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og gjøremål, men også om håndverk, materialkunnskap og topografisk plassering. Derfor er det viktig å kjenne til og å ta vare på de gode eksemplene. Vi må også ha øye for vår egen tids gode eksempler - de blir fremtidens kulturminner.

Kulturhistorisk riss for Bærum kommune (pdf)

Ditt hus - et kulturminne?

Bygninger utgjør en viktig del av vår kulturarv. Gamle hus vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og gjøremål, men også om håndverk, materialkunnskap og topografisk plassering.