Bærum kommune har registrerte ca. 2500 bygninger oppført før ca. 1950. Registreringen gjennomføres ved utvendig og visuell feltkontroll av alle bygningene. Alle huseiere i de aktuelle områdene varsles på forhånd om at registrering pågår via en SMS fra Bærum kommune.

Fotoregistrering av eldre bygninger

Hvorfor registrering?

Bærum kommune har registrerte ca. 2500 bygninger oppført før ca. 1950. Det er nå nærmere 40 år siden disse bygningen ble registrert i det såkalte SEFRAK-registeret. Mange bygninger har enten forfalt og blitt borte, eller de er omformet i den grad at det ikke lengre er aktuelt å ha dem i en liste over bygninger som kan ha verneverdi som kulturminner.

SEFRAK-skjema for den enkelte eiendom finnes via:

Hva registreres?

Registreringen gjennomføres ved utvendig og visuell feltkontroll av alle bygningene. Alle huseiere i de aktuelle områdene varsles på forhånd om at registrering pågår via en SMS fra Bærum kommune. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med hus eier, men vedkommende ringer på og identifiserer seg når han/hun kommer. Det skal registreres 2500 objekter, og vi ber om forståelse for at det vil være praktisk umulig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd. Ved registreringen tas det 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. Disse sammen-lignes med den opprinnelige registreringen for å kartlegge grad av endring og tilstand. Vi vil også foreta en enkel kategorisering av kulturhistorisk verneverdi.

Hva betyr dette for huseier?

Registreringen innebærer ikke noe formelt vern, eller endring for huseier i forhold til evt. byggesøknader om endringer, rivning og lignende. Registreringen vil kun være et hjelpemiddel i kommunens saksbehandling. Vurdering av verneverdi, og hvordan denne eventuelt skal vektlegges, vil vurderes fra byggesak til byggesak som før.

Hvem registrerer?

Asplan Viak utfører registreringsjobben for Bærum kommune. Firmaet er et av Norges største, rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Registratorene bærer gule vester merket “Kulturminneregistrering”.

Spørsmål/kontakt: