Bærum kommune eier og drifter tre svømmehaller med 25 metersbasseng, hvorav en har stupetårn på 1, 3 og 5 meter. To av svømmehallene har i tillegg undervisningsbasseng.

Se oversikt og mer informasjon om hallene her.

Idrettslag kan søke om tildeling av fast treningstid eller tid til arrangementer i svømmehallene.

Treningstid i svømmehaller

Svømmehallene i kommunen kan leies av idrettslag som har svømmehall/vann som arena for sine konkurranser/idrett. Søknad om tildeling av faste treningstider, og andre arrangementer i svømmehallene foretas en gang i året.

Mer om treningstid i svømmehallene kan du lese her

Ledig tid, både for trening og arrangementer kan bookes gjennom hele året. Booking gjøres i Nadderudhallen, telefon 67 10 14 40.