Oversikt over nasjonale, regionale og kommunale tilskudd.

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske i Tilskuddsportalen. 

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du her.  

Frivillighetsmidlene

Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. Søknadsfrist 1. mars.

Andre kommunale tilskudd

Oversikt over kommunale tilskudd