Oversikt over lag og foreninger i Bærum

Frivillighetsregisteret  

Her finner du oversikt over lag og foreninger i Bærum kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Opplysningene i Frivillighetsregisteret hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret, og foreninger må selv melde inn endringer.

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:  

  • Søke tilskudd gjennom Bærum kommune og en rekke andre offentlige og private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.
  • Delta i Grasrotandelen, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. 
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester. Les mer om momskompensasjonsordningen her

Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret.