Bærum vil finne ut hvordan varer kan fraktes mer klimaklokt. Nå blir erfaringene fra prosjektet delt internasjonalt med byer som Hamburg, München, Bologna og Roma.

Varetransport er en internasjonal utfordring. Vi handler mer på nett og antall pakker og returvarer øker. Kommunene Oslo, Asker, Drammen og Bærum har derfor gått sammen med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune for å finne nye, bærekraftige løsninger på varetransport. I Bærum vil man blant annet teste ut en byterminal for samlasting og omlasting av varer til utslippsfrie kjøretøy, for å redusere antall vare- og lastebiler i sentrum.

Viken fylkeskommune, som leder styringsgruppen, tar nå prosjektet med inn i det internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammet «MOVE21». Dermed kan Bærums erfaringer med nye transportløsninger spres til storbyer i Europa.

– Det er motiverende at erfaringer fra vårt prosjekt i Vestkorridoren har internasjonal overføringsverdi, sier prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft fra Bærum kommune, og viser til at MOVE21 er knyttet til Trans-European Transport Network-korridoren mellom Oslo og Hamburg. Bærum er initiativtaker bak varetransportprosjektet, som startet som et lokalt forprosjekt i 2019/2020.

Fakta: 

  • MOVE21 Innovation Labs er en prosess for samskaping, lokal tilpasning, og implementering av bærekraftige og urbane mobilitets- og logistikkløsninger. Horisont 2020 - verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon – har tildelt nesten 100 millioner fra EU-kommisjonen til prosjektet.
  • MOVE21 vil bestå av 24 partnere, herunder offentlige myndigheter, kollektivselskaper, industripartnere og forskningsinstitusjoner. Prosjektet strekker seg langs TEN-T korridoren (Trans-European Transport Network) og inkluderer byene Oslo, Gøteborg, Hamburg, München, Bologna og Roma.