Bærum kommune utfordret markedet i en plan- og designkonkurranse, for å finne nye løsninger som bidrar til sirkulær emballasje for byggeplasser.

Illustrasjon av en bygning i en pappeske

En stor del av avfall fra byggeplasser kommer fra emballasje som brukes for å beskytte materialer og produkter. Bærum kommune ønsker å bidra til å kutte klimagassutslipp og avfall som kommer fra byggeprosjekter. Gjennom en plan- og designkonkurranse utfordret kommunen derfor markedet til å finne nye løsninger for å redusere avfall fra emballasje. Prosjektet innebærer å gjøre endringer i dagens byggeprosess, samt å utvikle innovative metoder for å erstatte dagens bruk av engangsemballasje. 

Gjennomføring 

  • Prosjektet ble gjennomført høsten 2020. En åpen invitasjon til å delta i konkurransen gikk ut i starten av september. 
  • Inntil seks kvalifiserte leverandører fikk starte utviklingen av sine forslag for sirkulær emballasje for byggeplasser. Leverandørene ble honorert likt for sine forslag. 
  • En jury gikk gjennom de innsendte forslagene uten å vite hvem som stod bak, og kåret en vinner. 
  • Looping vant konkurransen og skrev under kontrakt i starten av 2021. De har mottatt midler til å utvikle en prototype.
  • Målet er at ny løsning blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Informasjonsmøte 

Kommunen arrangerte et digitalt informasjonsmøte 8. september 2020. 

Se presentasjon her

Se møtereferat her

Bakgrunn - Fast Track for sirkulærøkonomi 

Gjennom Leverandørutviklingsprogrammet Innovative Anskaffelser (LUP), finansierer Klima- og miljødepartementet utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi: sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulære gressbaner, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Vinneren av de respektive konkurransene presenterer sine prototyper i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser. 

Les mer om Fast Track for sirkulærøkonomi