Med grønne minibusser har barn blitt fraktet fra skole til fritidsaktiviteter og hjem igjen etter trening.

Dette prosjektet er avsluttet.

Samkjøring til fritidsaktiviteter er en spennende transportløsning som Ruter, idrettslag i Bærum og Bærum kommune har samarbeidet om. Grønne minibusser har hentet barn på skoler, kjørt dem til fritidsaktiviteter og fraktet dem helt hjem etter trening.

For Bærum kommune er det viktig å finne gode tiltak som bidrar til å redusere bilkjøring på det lokale veinettet. Mange foreldre må bruke bil når barna skal hjem fra fritidsaktiviteter. Samkjøring hjelper barnefamilier i hverdagen, samtidig som det bidrar til klimaklok kommune. 

Førte til færre biler 

Pilotprosjektet startet opp januar 2018 i samarbeid md Stabæk Fotball. På Nadderud førte de grønne bussene til 100 færre biler utenfor treningsområdene på ettermiddagen. 

Høsten 2021 ble piloten erstattet med en offentlig offentlig samarbeidsavtale, som omfattet flere barn og fritidsaktivteter. Ippon Judo, Haslum IL, Stabæk Fotball har deltatt i prosjektet. Prosjektet avsluttes sommeren 2022. 

Klimapanelet foreslo i oktober 2016 at kommunen skulle ta initiativ til å legge til rette for mer samkjøring til fritidsaktiviteter. Det førte til det første pilotprosjektet ble utviklet sammen med Stabæk Fotball.