Bærum kommune jobber for å redusere matsvinn på bo- og behandlingssentre.

Dette prosjektet er avsluttet.

Fire sykehjem i Bærum og Bærum Storkjøkken har deltatt i et toårig prosjekt for å redusere matsvinn. Målet var å redusere matsvinnet med 20 prosent i løpet av prosjektperioden. Samlet har matsvinnet i snitt blitt redusert med nær 30 prosent.

Bakgrunn

Arbeidet med å redusere matsvinn er en del av klimaklok kommune, og prosjektet "Kutt Matsvinn 2020" har vært et tiltak i handlingsplanen knyttet til Bærums klimastrategi. Bærum kommune har 13 sykehjem med 2000 ansatte og til sammen 1100 beboere og brukere. Hver dag produserer Bærum Storkjøkken 1700 middagsporsjoner. Undersøkelser fra naboland viser at det er mye matsvinn på sykehjem og sykehus. Erfaringer fra andre andre steder i Norge har også vist at det er stort matsvinn på sykehjem. 

Hva har blitt gjort? 

Prosjektet har kartlagt både mengde matsvinn og årsakene til at svinnet oppstår. De som har deltatt i prosjektet har sett på hva som kastes, ved hvilke måltider svinnet er størst og ved hvilke prosessledd det kastes mest. I tillegg har man kartlagt rutiner rundt bestilling, oppbevaring, oppvarming og servering og sett på sammenheng mellom rutiner og matsvinn. 

Med bakgrunn i funn fra veieperiodene, spørreundersøkelsen og samtaler med de ansatte, har det blitt iverksatt ulike tiltak på sykehjemmene og hos Bærum Storkjøkken. Mange hadde også gode rutiner fra før av. 

Som et resultat av prosjektet har Bærum Storkjøkken blant annet lagd flere alternative størrelser på sauseposer og redusert mengden poteter og grønnsaker per porsjon, etter at kartleggingen viste at store porsjoner førte til mye matsvinn. Sykehjemmene har blant annet jobbet med økt bevissthet rundt matsvinn, sett på hvor mye mat som bestilles, hatt fokus på ryddige skap og kjøleskap og testet ut tiltak som smøring av mat underveis i måltider og beboere som smører sin egen mat. Gjennom hele prosjektet har det vært fokus på at matsvinn ikke er det samme som å spare på mat. 

Videre arbeid 

Mange av de som deltok i prosjekt oppgav økt bevissthet og kunnskap som viktige faktorer for å lykkes med å redusere matsvinn. I sluttrapporten til prosjektet anbefales det derfor å fortsette arbeidet med å spre kunnskap om matsvinn på sykehjem, samt inspirere og motivere ved å dele erfaringer fra prosjektet. 

Matsvinn-prosjektet i Bærum er et samarbeid mellom kommunen, organisasjonen Matvett, Østfoldforskning og Framtiden i våre hender.

Sluttrapport - publisert i desember 2020