Designmøbler

Bærum kommune har flere pågående prosjekter som er støttet gjennom Klimasats-ordningen.

Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen ble opprettet i 2016. Midlene som gis gjennom Klimasats skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Klimasats-prosjekter i Bærum

Bærum kommune har flere prosjekter støttet gjennom Klimasats-ordningen: