Se Miljødirektoratets statistikk over hva som gir utslipp av klimagasser i Bærum, hvor store utslippene er og hvordan utviklingen går.

Statistikken viser utslipp av de tre klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.

Statistikken omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Det betyr at klimagassutslippene fra eksosrøret til en dieselbil vil være inkludert under sektoren veitrafikk, men kun de utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunegrensen. Utslipp i forbindelse med produksjon av bilen vil være plassert under sektoren industri, olje og gass i de kommunene hvor fabrikkene er plassert. Utslipp som fysisk skjer i utlandet vil ikke være inkludert i den kommunefordelte statistikken.

Se oversikten for Bærum på Miljødirektoratets nettsider. Her kan du også lese mer om dataene.