Økt kunnskap om sammenhengen mellom klær og klima.

Dette prosjektet er avsluttet.

«Klær og klimaklok ungdom» ble gjennomført høsten 2019 som en del av den nasjonale Tekstilaksjonen. Tekstilaksjonen er et nettverk av aktører i tekstil- og miljøbransjen med mål om bærekraftig endring.

Prosjektet skulle gi ungdom i Bærum økt kunnskap om bærekraftig forbruk av klær og tekstiler. Prosjektet var et samarbeid mellom Bærum kommune og Tekstilaksjonen, med støtte fra Akershus fylkeskommune.

10 tips

Som en del av prosjektet ble det i oktober 2019 gjennomført en workshop i Bærum Rådhus. Her deltok elever fra flere videregående skoler i Bærum, politikere og aktører fra tekstil- og miljøbransjen. Målet var å sammen komme frem til 10 tips for hvordan klær og tekstiler kan bli brukt dobbelt så mange ganger.

Her er de 10 tipsene fra workshopen (pdf).

Tekstilaksjonen og Bærum kommune utarbeidet et foredrag om klær, klima og miljø som kan tilbys ungdoms- og videregående skoler i kommunen.

Foredrag: Klær og klimaklok ungdom (45 min)

Foredrag: Klær og klimaklok ungdom  (20 min)