I prosjektet Kjørestopp vil kommunen finne løsninger som kan redusere bilkjøring i fremtiden.

Fire ungdommer sykler til trening
Foto: Hanne Schmeltzer

Bilbruk på følgereiser har økt med 85 prosent fra 1980-tallet og frem til i dag. Følgereiser er reiser der foreldre kjører barna sine til trening eller andre aktiviteter. Til tross for den store økningen finnes det lite forskning på følgereiser. 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at bæringer oftere bruker bil sammenlignet med resten av den norske befolkningen, og en lokal reisevaneundersøkelse i Bærum viser at bilandelen på følgereiser er på 92 prosent. Dette har innvirkning på folkehelsen, med støy, endring av reisevaner og trafikksikkerhet, samt klima og miljø.

I prosjektet Kjørestopp vil kommunen finne løsninger som kan redusere bilkjøring i fremtiden. Kommunen samarbeider med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og teknologiselskapet SPOND, og ideen til Kjørestopp-prosjektet kom fra idretten i Bærum. Kjørestopp-prosjektet finansieres av Regionalt forskingsfond (RFF) og går over fire år.

Skibuss, SFO-aktivitet og sykkelkampanje 

Tre tiltak er testet ut i Kjørestopp-prosjektet: 

  • SFO-aktivitet: I samarbeid med Øvrevoll Hosle og Bærums Verk Hauger arrangeres det aktiviteter for barn som går på SFO. 
  • Samsykling og sykkelkampanje: Bærum og omegn sykkelklubb, Fossum og Øvrevoll Hosle samarbeider med kommunen for å få flere barn og unge til å sykle til trening. Transportøkonomisk institutt gjennomfører spørreundersøkelser blant deltagere og foresatte, for å få mer kunnskap om reisevaner og foreldrekjøring. 
  • Skibuss: En buss har fraktet barn som skal på skitrening hjemmefra, til trening og tilbake igjen etter endt trening.

Kjørestopp består av seks arbeidspakker:

  • Kartlegge barrierer for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter
  • Utvikling av tiltak sammen med idrettslagene
  • Utvikle ny teknologi
  • Gjennomføre tiltakene utviklet i prosjektet
  • Evaluere og revidere tiltakene
  • Oppskalering av tiltakene og formidling av resultater

Kontaktpersoner