I prosjektet Kjørestopp vil kommunen finne løsninger som kan redusere bilkjøring til fritidsaktiviteter. Nå er rapporten fra forskningsprosjektet klar, og flere tiltak videreføres.

Fire ungdommer sykler til trening
Foto: Hanne Schmeltzer

Her kan du lese rapporten fra prosjekt Kjørestopp.

  • Foreldre i Bærum kjører over to mil til og fra idrettsaktiviteter for barna sine hver uke. Det utgjør nesten 11 tonn CO2-utslipp per uke.
  • I samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og idrettslagene i Bærum, ville kommunen teste tiltak for å få ned bilbruken.

Skibuss, SFO-aktivitet og sykkelkampanje 

Tre tiltak er testet ut i Kjørestopp-prosjektet: 

  • SFO-aktivitet: I samarbeid med Øvrevoll Hosle og Bærums Verk Hauger arrangeres det aktiviteter for barn som går på SFO.
  • Samsykling og sykkelkampanje: Bærum og omegn sykkelklubb, Fossum og Øvrevoll Hosle samarbeider med kommunen for å få flere barn og unge til å sykle til trening. Transportøkonomisk institutt gjennomfører spørreundersøkelser blant deltagere og foresatte, for å få mer kunnskap om reisevaner og foreldrekjøring.
  • Skibuss: En buss har fraktet barn som skal på skitrening hjemmefra, til trening og tilbake igjen etter endt trening.

Aftenposten skrev om prosjektet i november 2022 - les artikkelen her.

Bilbruken har økt med 85 prosent 

Bilbruk på følgereiser har økt med 85 prosent fra 1980-tallet og frem til i dag. Følgereiser er reiser der foreldre kjører barna sine til trening eller andre aktiviteter. Til tross for den store økningen finnes det lite forskning på følgereiser. 

Bæringer kjører mer bil

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at bæringer oftere bruker bil sammenlignet med resten av den norske befolkningen, og en lokal reisevaneundersøkelse i Bærum viser at bilandelen på følgereiser er på 92 prosent. Dette har innvirkning på folkehelsen, med støy, endring av reisevaner og trafikksikkerhet, samt klima og miljø.

Kommunen har samarbeidet med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og teknologiselskapet SPOND. Idéen til Kjørestopp-prosjektet kom fra idretten i Bærum. Kjørestopp-prosjektet er finansiert av Regionalt forskingsfond (RFF) 

 

Kontaktpersoner