Spiller det en rolle hva enkeltpersoner gjør for miljø og klima? Svaret er ja!

Dette prosjektet er avsluttet. 

Har du lyst til å endre vaner i en mer miljø- og klimaklok retning? Kan du bli flinkere til å kaste mindre mat, spare mer energi eller la bilen stå litt oftere? 

I Bærumsfolk inviterte vi folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 30 dager skulle utvalgte bæringer leve med én miljø- og klimaklok utfordring.

Bærumsfolk i april og mai 2022 

Fra 25. april til 23. mai 2022 gjennomførte kommunen tredje runde av Bærumsfolk. Alle deltagerne kunne følges underveis. 

Se hvordan det gikk med deltagerne her 

Bærumsfolk på Facebook

Bærumsfolk - Oppsummeringsrapport juni 2022

Hvorfor gjennomfører vi Bærumsfolk?  

Skal vi klare å redusere klimagassutslippene og få til en mer bærekraftig utvikling, må vi alle bidra. Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. Gjennom kampanjen vil kommunen vise hvor viktig hver enkelt er i utviklingen av et mer miljø- og klimaklokt samfunn.

Kommunen har hittil gjennomført tre runder av Bærumsfolk. Den første runden foregikk mellom mai og juni i 2019, og den andre mellom oktober og november i 2019, og tredje runde mellom april og mai 2022. Alle deltagerne delte sine erfaringer gjennom på sosiale medier og blogginnlegg. 

I en spørreundersøkelse sendt ut etter prosjektslutt rapporterte alle deltagerne at en ny vane var etablert, og at de helt eller delvis ville fortsette med endring etter prosjektslutt.

Prosjektet bygger på metoden cCHALLENGE, og er et samarbeid mellom Bærum kommune og organisasjonen cCHANGE.

Her kan du lese mer om forskningen bak prosjektet. 

Her kan du lese mer om kommunens klimastrategi og arbeidet med klimaklok kommune.