Hvert år sender vi ut en klimaundersøkelse for å lære mer om hva innbyggerne våre mener om klima, og få tilbakemelding på kommunens klimaarbeid.

Bærum kommune skal redusere utslippene med 65 prosent innen 2030, og det er viktig for oss å ha innbyggerne med på laget. I 2023 sendte vi ut en klimaundersøkelse til 10.000 innbyggere for å lære mer om klimaholdninger og -adferd. På denne siden publiserer vi de årlige resultatene for å følge utviklingen av klimaarbeidet i Bærum.

Resultater fra år til år

Tre av fire bæringer mener det er
viktig at Bærum når egne klimamål

I 2023 viser klimaundersøkelsen at innbyggerne i Bærum i stor grad støtter målet om at kommunen reduserer egne klimagassutslipp med 65 prosent eller mer innen 2030 (i forhold til utslippsnivået i 2009).

Undersøkelsen viser også at flere gjør en egen innsats for å ivareta klimaet. Nesten tre av fire har redusert energibruken i egen bolig de siste fem årene, for eksempel ved å skifte ut vinduer, etterisolere, bytte til rentbrennende og effektiv ovn, eller ved å installere styringssystem for temperatur. Ni av ti hevder de alltid
sjekker om maten er spiselig før de kaster den, og at de tar hensyn til råvarene i kjøleskapet når de planlegger middag.

De fleste kjører til jobb og skole

Bil er det mest brukte transportmiddelet til jobb og skole, og undersøkelsen viser at sykkelveier og kollektivtilbud må bli bedre før flere vurderer å la bilen stå. To av tre bæringer sier de kjører bil til jobb og skole i sommerhalvåret. Samtidig ønsker 37 prosent å prioritere syklister og gående fremfor bilister. Bedre sykkelveier er viktigst for å sykle mer i hverdagen, og innbyggere med elsykkel hevder de sykler mer enn før. Kortere reisetid, billigere billetter og flere avganger kan bidra til at flere velger kollektivreiser fremfor bil, ifølge undersøkelsen.

Fremtidens Bærum er reparasjon, ombruk, utleie og kvalitet

Jo yngre respondentene er, desto mer enige er de i påstanden «Når jeg skal anskaffe noe, sjekker jeg som regel først om det er mulig å anskaffe det brukt». Det er også mer vanlig å kjøpe eller arve brukte klær i aldersgruppen 25-54 år, enn blant dem som er 55 år og eldre. Den eldre generasjonen har et lavere forbruk, men kjøper helst nytt, viser undersøkelsen.

Norge har et av de høyeste forbrukene i verden, og er i stor grad preget av en “bruk-og-kast-økonomi”. Bærum har som mål å være en pådriver for å endre dette. Det innebærer at vi må handle mindre, og at det vi kjøper bør ha lang holdbarhet, kunne repareres og brukes om igjen. Produktene skal gjenvinnes som råvarer i ny produksjon når de ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form.

I 2023 hadde undersøkelsen 2105 respondenter.