Test ut velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen enklere (artikkel fra Bæringen nr. 5-21).

På Atri-X i Sandvika kan du se og teste teknologi og verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen.

– Det fleste av oss vil jo bo lengst mulig hjemme. Her på Atri-X kan du se og teste ut teknologi og verktøy som kan gjøre hverdagen enklere, sier Sarhad Solaimani, leder for Enhet for helseinformatikk.

Det kan for eksempel være en robot som kan hjelpe til under måltidet, et talehjelpemiddel som kan snakke for deg, en digital kalender som hjelper deg å huske avtaler og gjøremål, eller en komfyrvakt som slår av platetoppen når den oppdager fare for brann.

En spiserobot kan hjelpe deg med måltidet. Foto: Ragnhild Hoem
En spiserobot kan hjelpe deg med måltidet. Foto: Ragnhild Hoem

Visningssenteret har vært stengt for drop-in under pandemien, men er nå åpnet igjen.

Motorisert hjul som kan festes på manuell rullestol og gi motorkraft.
Motorisert hjul som kan festes på manuell rullestol og gi motorkraft. Foto: Maria Hee Furulund

– Finn det som passer for deg

– Å mestre selv bidrar til økt livskvalitet, sier Solaimani. — Her på Atri-X har kommunen samlet produkter og verktøy vi mener kan være en god hjelp i hverdagen for mange.

Leder - Enhet for helseinformatikk Sarhad Solaimani
– På Atri-X kan du gjøre deg kjent med verktøy og teknologi som kan hjelpe deg i hverdagen, sier Sarhad Solaimani, leder for Enhet for helseinformatikk.

– Det finnes så mye på markedet, og det er vanskelig for enkeltpersoner å få oversikt. I tillegg er det viktig å kunne teste ulike modeller og løsninger for å finne det som passer best for akkurat deg, understreker Solaimani. – Er du nysgjerrig på frihet- og velferdsteknologi? Ta turen innom Atri-X, oppfordrer han.

FAKTA

     Følg Atri-X på LinkedIn

Temaer på Atri-X vinteren 2021-2022

Vinteren 2021-22 vil Atri-X invitere til arrangementer og seminarer med ulike temaer. Tidspunkt og program for de ulike arrangementene finner du på Facebook - Atri-X og LinkedIn - Atri-X. Her er noen av temaene:

Mestring og selvhjulpenhet i hjemmet

Lær mer om frihets- og velferdsteknologi og hvordan det kan være til hjelp i hverdagen.

Brannsikkerhet

Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet kan gjøre eldre mennesker særlig utsatt ved brann. Lær om brannforebygging, brannberedskap og hjelpemidler.

Kognitiv svikt og demens

Med økning i antall eldre i befolkningen øker også antallet personer med demens. Hjelpemidler og kunnskap om demens kan gjøre livet enklere for de som lever med sykdommen, deres pårørende og venner.

Forebygging, trening og aktivitet

Presentasjon av det digitale treningsverktøyet ExorLive - en app som er spesialtilpasset for Bærum kommune. Innbyggere får tilgang til trening, oppfølging og inspirasjon til aktiviteter og turforslag på en
enkel måte.

Boligveiledning

Det kan være lurt å tenke gjennom hva slags bolig du har, og hvilke muligheter boligen har for tilpasning dersom du skulle få fysiske eller andre utfordringer.

Felleskap og sosial deltagelse

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, og er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig.