Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere i Bærum kommune med behov for medisinsk behandling, observasjon og pleie som følge av somatisk sykdom.

Hva er KAD (Kommunal akutt døgnenhet)?

Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten (sykehus) når dette ikke er nødvendig, ut fra en helhetlig medisinsk vurdering.

Innleggelsen er kortvarig, med mål om at pasienten reiser hjem etter tre til syv dager.

KAD samarbeider tett med Tildelingskontoret og sender informasjon om innlagte pasienter.

Hvordan få plass?

For å få plass må du være medisinsk faglig vurdert av fastlege, legevaktslege eller lege ved akuttmottak i sykehus. Innleggelse på KAD gjøres i samråd med KAD-lege.

Bemanning

KAD er døgnbemannet med helsepersonell. Det er lege med allmennmedisinsk kompetanse til stede på dagtid, alle hverdager.

Formål med opphold på KAD kan være:

  • Medisinsk vurdering og avklaring,
  • Oppfølging av medisinsk behandling
  • Kartlegging av videre hjelpebehov, dersom dette er aktuelt
  • Bistand med å søke aktuelle tjenester, der det er behov.

KAD-opphold kan være aktuelt for deg som:

  • har hatt akutt forverring av sykdom eller skade, som medfører døgnkontinuerlig helsehjelp
  • trenger mobilisering og smertelindring grunnet funksjonsnedsettelse
  • har behov for utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold.

Utfordringene må være så uavklarte eller komplekse at behovet for medisinsk oppfølging og helsehjelp ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Brosjyre til aktuelle brukere (PDF)

Legeoppfølging på KAD

Hva koster det?

Oppholdet er gratis.

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika