Trygghetsplasser er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvordan få plass?

Du ringer selv direkte til Trygghetsplasser og gjør avtale om et opphold. Det er ikke behov for å søke via Tildelingskontoret.

Trygghetsplasser ligger på Stabekk helsehus. Telefonnummeret er:
67 50 97 55.

Hvem kan søke?

Opphold på Trygghetsplasser kan være aktuelt for deg som:

  • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
  • trenger enkel pleie, som stell av sår
  • trenger dosering av medisiner
  • ønsker å spise måltider sammen med andre
  • trenger sosialt samvær med andre
  • ønsker å delta i aktiviteter

Oppholdet kan vare i inntil 14 dager.

Hva forventes av deg som søker trygghetsplass?

  • Du kan delvis vaske og stelle deg selv
  • Du forflytter deg selv
  • Du fungere i et sosialt fellesskap med andre eldre
  • Du har med egne medisiner

Hva koster det?

Døgnpris på Trygghetsopphold finner du på siden Prisliste helse- og omsorgstjenester

 

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika