Trygghetsavdelingen er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvordan få plass?

Du ringer selv direkte til Trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold. Det er ikke behov for å søke via Tildelingskontoret

Hvem kan søke?

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

  • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
  • trenger enkel pleie, som stell av sår
  • trenger dosering av medisiner
  • ønsker å spise måltider sammen med andre
  • trenger sosialt samvær med andre
  • ønsker å delta i aktiviteter

Oppholdet kan vare i inntil 14 dager.

Hva forventer Trygghetsavdelingen av deg?

  • Du kan delvis vaske og stelle deg selv
  • Du forflytter deg selv
  • Du fungere i et sosialt fellesskap med andre eldre
  • Du har med egne medisiner

Hva koster det?

Døgnpris på Trygghetsopphold finner du på siden Prisliste helse- og omsorgstjenester

Link til brosjyre – Trygghetsavdelingen