Carpe Diem demenslandsby

Her kan du lese om regler for besøk på Carpe Diem demenslandsby under pandemien

Drift av Carpe Diem demenslandsby under pandemien

Den pågående pandemien i Bærum kommune, skaper betydelige utfordringer for pleie- og omsorgstjenestene. Dette gir seg særlig utslag i behov for å øke kapasitet til å ta imot flere pasienter, tilrettelegge for små kohorter i egnede lokaler, samt sikre tilstrekkelig bemanning i tråd med nasjonale og lokale smittevernråd.

Carpe Diem blir i en periode også benyttet som korttidsinstitusjon. Fremtidig målgruppe flytter gradvis inn. 

Beboernes sikkerhet kommer først. De fremtidige beboerne og de besøkende på dagsenteret skal føle trygghet og beskyttes mot mulig smitte.

Midlertidig bruk ble vedtatt av Hovedutvalget for Bistand og omsorg.

Velkommen til Carpe Diem demenslandsby

Hos oss i Carpe Diem demenslandsby fokuserer vi på mulighetene til våre beboere. Vår levende landsby skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg. Hver av de 17 boenhetene er tilpasset personer med ulike livsstiler og preferanser. Dette skal gi beboerne en følelse/opplevelse av gjenkjennelse og trygghet.

Alle skal få leve liv sitt som før til tross for en demensdiagnose, og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute, på et trygt, avgrenset område uten trafikk.

Inspirasjonen til dette er blant annet hentet fra Nederland, men her i Bærum er tilbudet tilpasset vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Avdelinger

Torget A1/03 og A2/03 Valler A
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A1/03  67 50 47 02
Ansvarshavende A2/03  67 50 47 06
Avdelingsleder A1/03 Ofelia Marnan  67 50 47 01/ 919 95 272
Avdelingsleder A2/03 Ofelia Marnan  67 50 47 01/ 919 95 272
Torget A1/02 og A2/02 (Valler C)
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A1/02  67 50 47 15
Ansvarshavende A2/02  67 50 47 23
Avdelingsleder Janne R. Elvehaug A1/02  67 50 47 82/415 16 434
Avdelingsleder Marianne Øverås A2/02  67 50 47 85/ 470 75 860
Eplealléen A2/02 (Valler C) Avdelingsleder: Marianne Øverås

Eplealléen A3/01; A3/02 (Valler B) Avdelingsleder: Aina Skjøthaug

KONTAKT     TELEFON        
Ansvarshavende A2/02  67 50 47 24
Ansvarshavende A3/01  67 50 47 25
Ansvarshavende A3/02  67 50 47 26

 

Paviljongstien A4 og A5
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A4/01  ikke i drift per d.d.
Ansvarshavende A4/02  67 50 47 32
Ansvarshavende A5/01  67 50 47 33
Ansvarshavende A5/02  67 50 47 34
Avdelingsleder for A5/01 Janne R. Elvehaug 67 50 47 82/ 415 16 434
Avdelingsleder for A4/02; A5/02 Kathrine Lundquist Gunby 67 50 47 80/ 932 55 693 
Gartneriveien B1 og B2
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende B1/01  67 50 47 42 / 476 95 579
Ansvarshavende B1/02  67 50 47 45 / 476 95 580 ikke i drift pr. d.d.
Ansvarshavende B2/01  67 50 47 47 / 476  95 586
Ansvarshavende B2/02  67 50 47 48 / 476 95 602
Avdelingsleder Ellen Gundersen 67 50 47 84 / 464 30 662
Valler Dagaktivitetssenter
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende C1/01 Valler dagaktivitetssenter 1 67 50 48 18
Ansvarshavende C1/02 Valler dagaktivitetssenter 2 67 50 48 19
Ansvarshavende C2/01 Valler dagaktivitetssenter 1 67 50 48 18
Ansvarshavende C2/02  ikke i drift per d.d.
Avdelingsleder Aina Skjøthaug 450 13 311
Livet i landsbyen
KONTAKT TELEFON
Leder for livet i landsbyen Anne Grete Normann 67 50 47 94/ 411 01 193
Aktivitør ikke ansatt per d.d.
Frisør 67 50 47 89
Fotpleier 67 50 47 88
MERSMAK- kafé og bistro 67 50 48 11
Dagligvarebutikk ikke i drift ennå
Utleie av lokaler: Grendehus / Gjestekjøkken / Kremmeren / Treningsrom 67 50 47 94/ 411 01 193
Ledelse og administrasjon
KONTAKT TELEFON
RESEPSJON er tilgjengelig hele døgnet alle dager 67 50 47 00
Tjenesteleder Arne Mæhlum 67 50 47 78/ 924 55 255

Leder for fag og kvalitet Diana B. Nordstrønen

67 50 47 79/ 900 88 306

Leder for livet i landsbyen Anne Grete Normann

67 50 47 94/ 411 01 093

Avdelingsleder Janne R. Elvehaug (Torget A2/01;  Paviljongstien A5/01)

67 50 47 82/ 415 16 434

Avdelingsleder Kathrine Lundquist Gunby (Paviljongstien A4/02; A5/02)

67 50 47 80/ 932 55 693 

Avdelingsleder Ellen Gundersen (Gartneriveien B1/01; B1/02; B2/01; B2/02)

67 50 47 84/ 464 30 662

Avdelingsleder Aina Skjøthaug (Torget A1/02; Eplealléen A3/02 Dagaktivitetssenter)

450 13 311

Avdelingsleder Marianne Øverås (Torget A2/02; Eplealléen A2/02)

67 50 47 85/ 470 75 860 

Avdelingsleder Ofelia Marnan (Torget A1/03; A2/03)

67 50 47 01/ 919 95 272

Husøkonom

67 50 47 99

Merkantil

67 50 48 25

Kjøkkensjef

67 50 48 11

Fakta om demenslandsbyen

 • 158 langtidsplasser
 • 17 bokollektiv med plass til 8 personer, til sammen 136 plasser
 • 22 langtidsplasser i to grupper med plass til 11 personer i
  enerom med bad
 • 40 dagaktivitetsplasser fordelt over dag-/kveld- og helgeplasser
 • bruttoareal ca. 18 000 m²

Her kan du lese mer om hvordan vi fant frem til vår løsning.

Opplev Carpe Diem demenslandsby

Her er noen bilder av bygget og hagen  

Carpe Diem eksteriør Carpe Diem uteområde Carpe Diem eksteriør 3 Carpe Diem uteplass

Her er noen bilder fra innsiden av landsbyen:

Carpe Diem interiør 5 Carpe Diem interiør 1 Carpe Diem interiør 2 Carpe Diem interiør 3 Carpe Diem interiør 4 Carpe Diem interiør 6 Carpe Diem interiør 7 Carpe Diem interiør 8 Carpe Diem interiør 9 Carpe Diem interiør 10 Carpe Diem interiør 11 Carpe Diem interiør 12 Carpe Diem interiør 13 Carpe Diem interiør 14

Frivillige og pårørende - en viktig ressurs

Her er omsorg for personer med demens «omtenkt» og tilpasset den enkelte beboer. Samtlige bidragsytere er med på å sammen skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne. Dette gir beboerne stor frihet og gjennom dette opplever de trygghet og mestring, samtidig som de får et godt helsetilbud. Vi tror at vi best kan skape dette ved at beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige jobber sammen. Da blir livet i landsbyen er godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige.

Pårørende og frivillige skal ha mulighet til å delta aktivt inn i bofelleskapene og benytte seg av de øvrige tilbudene i landsbyen: gå på kafé, handle og gå turer i landsbyen sammen med sin beboer. Carpe Diem skal være en levende landsby, der alle hjelper beboerne til å gripe hver dag.

Tilbud og aktiviteter

Hverdagsrutiner tilrettelegges så nære en normaldag i eget hjem som mulig. Alle aktiviteter skal gjøres med beboerne. De har friheten til å vandre, oppsøke andre områder og avdelinger, kommunisere med andre personer som man treffer i egen enhet. Beboerne kan besøke:  

 • stort uteområde
 • hage med soner for aktiviteter og pauser
 • grønnsaks- og blomsterhager
 • torg
 • lav og bålpanne 
 • grendehus med kafé – som også er åpent for nabolaget
 • butikk
 • pub
 • klubber og aktivitetslokaler
 • helsetilbud som fysioterapi og treningslokaler
 • velværetilbud som frisør og massasje
 • gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser
 • lokaler til leie for familietreff, fester eller møter etter avtale

Tildelingskriterier

Søker må ha en demensdiagnose og fylle kriteriene for langtidsopphold. Tildeling av plass skjer ut fra en vurdering og kartlegging av søkers adferd, funksjon og evne til å nyttiggjøre seg tilbudet i Carpe Diem.

Hvordan søke om plass på sykehjem i Bærum kommune?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i Bærum kommune kan søke om langtidsopphold i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven §3.1.

Søknaden blir behandlet i vedtaksmøtet på Tildelingskontoret. Når søknaden er behandlet mottar du et vedtaksbrev fra Bærum kommune.

I Bærum kommune er det ikke anledning til å søke plass på en bestemt institusjon.

Tildeling av plass skjer ut ifra en faglig vurdering og helhetsforståelse.

Her finner du lenke til søknadsskjema.

Telefon

67 50 47 00 ukedager / 67 50 47 63 kveld/natt/helg. Nødnummer 47790586

Besøksadresse

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Reise til Carpe Diem demenslandsby

  Reise fra Carpe Diem demenslandsby

  Følg oss på Facebook