Onsdag 19. mai åpner de kommunale seniorsentrene i Bærum, etter flere måneder uten aktivitet.

I første omgang blir sentrene kun åpnet for sosialt samvær og bespisning, i begrenset omfang og med lokale tilpasninger. Inntil videre vil det ikke kunne arrangeres kurs, grupper, foredrag og andre aktiviteter og arrangementer. Etter hvert vil det være en løpende vurdering om hva slags aktiviteter som kan gjennomføres, avhengig av den til enhver tid gjeldende smittevernforskrift.

Ekeberg seniorsenter og Snarøya seniorsenter, som er private, åpner hhv. 19. og 20. mai. Sandvika seniorsenter er stengt frem til høsten 2021.

– Selv om mange av seniorsentrenes brukere nå er vaksinert, må alle våre gjester være friske og uten symptomer på Covid-19. Alle må fortsatt overholde avstandsregler, og munnbind vil være påbudt når man ikke sitter ved bordene, sier Arne Harald Foss, tjenesteleder for seniorsentrene.

Ved inngangen til alle sentrene må man sprite hendene, og alle gjestene må registrere seg med navn og telefonnummer når de kommer, slik at man vil ha mulighet til å spore en eventuell smitte om den skulle oppstå på senteret.

Velkommen tilbake!