Åpningstider

Senteret 

 • Mandag-fredag, kl. 9-15

Sommeren 2018

 • stengt fom. 2. juli tom. 5. august
  • Åpent v/brukerne tirs. og tors. kl. 12-14 i perioden

 

Kafé 

 • Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 
 • Middag mandag til torsdag kl. 13.00
 • Risengrynsgrøt på fredager kl 12.00 

Telefon

67 50 83 70

E-post

taogjo@gmail.com

Besøksadresse

Gamle Tanumvei 66
1341 SLEPENDEN

Tanum og Jong seniorsenter. Bildet er fra Google Street View, fotograf Zain Zee.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

Program

Tilbud

 • Meny juni 2018
 • Søndagskafè hver 1. søndag i måneden
 • Foredrag og underholdning
 • Frisør, timebestilling: tlf. 67 50 83 74
 • Utleie, ta kontakt med senteret

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.