Åpningstider

Senteret

 • Mandag - fredag kl. 9-15

Sommeren 2018

 • stengt fom. 9.juli tom. 10. august
  • Canasta kl. 11-13 hver onsdag og fredag i perioden

Kafé

 • Mandag - fredag kl. 12-13.30

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Arnold Haukelandsplass 10
1337 SANDVIKA

Sandvika seniorsenter. Bilde fra Budstikka 10.01.18

Sandvika seniorsenter er et treffsted for eldre, og for allerede etablerte frivillige organisasjoner. Hit kan eldre komme for å være med på aktiviteter, foredrag og sosiale sammenkomster.

Nøkkelinformasjon

Sandvika seniorsenter er brukerstyrt. Brukerstyret består av:

Program

Tilbud

 • Kafé
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.