Sandvika seniorsenter

Foredrag med Forum 60+

Forum 60+ har møter torsdager i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no            

Bærum Seniorkultur

Seniorkultur har hatt lokaler i Sandvika seniorsenter og har arrangert turer i over 20 år. Etter et vanskelig år med korona har Seniorskultur dessverre avviklet driften.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder

Morten Heggelund

Seniorsenteret er kommunalt drevet med brukstyrte aktiviteter

Brukerstyret består av:

Tilbud

  • Foredrag hver torsdag kl. 12 i Bærum kulturhus
  • Foredrag og underholdning.
  • Sosialrådgivere
    Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Sandvika seniorsenter program 2022

 

Arrangement Førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole Hilde Eliassen Restad: "Om USAs selvbilde og det å være "god" i internasjonal politikk"
Dag, dato og tid Tors 1. sept kl.12.00

 

Arrangement Journalist Ulf Andenæs: "Ukraina og Øst-Europa etter kommunismen"
Dag, dato og tid Tors 8. sept kl.12.00

 

Arrangement Musikkgalleriet, Marilyn Almeida & Siri Valberg: "Stemmer fra nord"
Dag, dato og tid Tors 15. sept kl. 12.00

 

Arrangement Forskningsleder, TØI Susanne T. Dale Nordbakke: "Hvordan dekke eldres transportbehov? Om transport og livskvalitet"
Dag, dato og tid Tors 22. sept kl. 12.00

 

Arrangement Fagdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Roar Thon: "Sikkerhet i en usikker tid"
Dag, dato og tid Tors 29. sept kl. 12.00

 

Arrangement Professor, NMBU Kristin Linnerud: "Havvind – store muligheter for Norge, eller nye konflikter?"
Dag, dato og tid Tors 6. okt kl. 12.00

 

Arrangement Professor, UIO Janne Haaland Matlary : "Demokratiet i fare - hvor sterkt er det i Vesten?"
Dag, dato og tid Tors 13. okt kl. 12.00

 

Arrangement Gen.sekr. Den norske Atlanterhavskomite Kate Hansen Bundt: "NATO i lys av Ukrainakrisen"
Dag, dato og tid Tors 20. okt kl. 12.00

 

Arrangement Gen.sekr. Den norske Atlanterhavskomite Kate Hansen Bundt: "NATO i lys av Ukrainakrisen"
Dag, dato og tid Tors 20. okt kl. 12.00

 

Arrangement Professor UIO/overlege Bærum sykehus Arnljot Tveit: "Hjerteflimmer - den nye folkesykdommen"
Dag, dato og tid Tors 27. okt kl. 12.00

 

Arrangement Forskningsleder NOVA/ OsloMet Hans Christian Sandlie: "Hvor og hvordan skal vi over 60 bo?"
Dag, dato og tid Tors 3. nov kl. 12.00

 

Arrangement  Stortingsrepresentant Abid Raja: "Hvor integrert bør man være?"
Dag, dato og tid Tors 10. nov kl. 12.00

 

Arrangement Sjeføkonom NHO Øystein Dørum: "Hvordan påvirker verdensøkonomien norsk økonomi?"
Dag, dato og tid Tors 10. nov kl. 12.00

 

Arrangement Professor UiO Ole Andreassen: "Demens – arvelighet, forebygging og behandling"
Dag, dato og tid Tors 24. nov kl. 12.00

 

Arrangement Historiker og forfatter Carl Emil Vogt: "Fridtjof Nansen - mer enn en polfarer"
Dag, dato og tid Tors 1. des kl. 12.00

 

Arrangement Gen.sekr. Amnesty International Norge John Peder Egenæs: "Amnesty international - en tydlig stemme i en krevende tid"
Dag, dato og tid Tors 8. des kl. 12.00

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Aktiviteter onsdager og torsdager

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Sandvika seniorsenter er for tiden uten resepsjon. Telefonen blir viderekoblet til avdelingsleder Morten Heggelund

Reise til Sandvika seniorsenter

    Reise fra Sandvika seniorsenter