Sandvika seniorsenter

Foredrag med Forum 60+

Forum 60+ har møter torsdager i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no            

Bærum Seniorkultur

Seniorkultur har hatt lokaler i Sandvika seniorsenter og har arrangert turer i over 20 år. Etter et vanskelig år med korona har Seniorskultur dessverre avviklet driften.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder

Arne Harald Foss 

Avdelingsleder

Morten Heggelund

Seniorsenteret er kommunalt drevet med brukstyrte aktiviteter

Brukerstyret består av:

Tilbud

  • Foredrag hver torsdag kl. 12 i Bærum kulturhus
  • Foredrag og underholdning.
  • Sosialrådgivere
    Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Sandvika seniorsenter program våren 2022

Sandvika seniorsenter er for tiden uten resepsjon. Telefonen blir viderekoblet til avdelingsleder Morten Heggelund

E-post: sandvikaseniorsenter@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Avdelingsleder: Morten Heggelund 

 

Seniorsenterets brukerstyre Brukerrepresentant - Olav Dalseg: vibeolav@online.no, Forum 60+ - Erik Sæbøe: erik.seboe@hotmail.com, Sandvika Vel - Lisbeth Hansen: hansbeth@online.no, Seniornett - Harry Kleven: harry@kleven.as

 

Faste arrangementer og tid Bærum seniornett har veiledere som hjelper deg med ditt mobil-, nettbrett- eller PC problem
  Dataveiledning ons. og tors. i Kunnskapssenteret, inngang A. Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika. Oppstart 1. sept.
Kl. 10.00-12.00
  FORUM 60+ Torsdager Foredrag med enkel servering i Bærum kulturhus. Claude Monets allè 27
Kl. 12.00 - 14.00

 

Arrangement Arkitekt/fagsjef NAL Camilla Moneta: «Hva dreier arkitektopprøret seg om?»
Dag, dato og tid Torsdag 16. desember kl. 12.00

 

Arrangement Professor Tore Bjørgo:"Trakkasering og trusler mot politikere"
Dag, dato og tid Torsdag 13. januar kl. 12.00
Arrangement Tidl. Ambassadør Kai Eide: "Med turbulens på alle kanter: hvordan navigerer Norge"
Dag, dato og tid Torsdag 20. januar kl. 12.00

 

Arrangement En annerledes konsert med barokkfiolinsonater og kåsør: "På liv og død. Om musikk og sykdom på 1700-tallet.
Konsertforestilling med barokkfiolinsonater spilt på originalinstrumenter og kåseri rundt temaet sykdom og ulykker på 1700-tallet
"
Dag, dato og tid Torsdag 3. februar kl. 12.00

 

Arrangement Ass. Helsedirektør Espen Nakstad:"Erfaringer fra pandemien - og veien videre"
Dag, dato og tid Torsdag 17. februar kl. 12.00

 

Arrangement Professor UiO, overlege Bærum sykehus Arnljot Tveit: Hjerteflimmer – den nye folkesykdommen"
Dag, dato og tid Torsdag 3. mars kl. 12.00

 

Arrangement Forfatter Kirsti Jareg: "Island: En reiseskildring
Blant skalder, forskere og fuglefangere – og hvordan overleve på en øy der jordskorper krangler og vannpytter koker""
"
Dag, dato og tid Torsdag 10.mars kl.12.00

 

Arrangement Kokk og matskribent Christopher Sjuve: "Er norske mattradisjoner på vei ut?"
Dag, dato og tid Torsdag 17. mars kl. 12.00

 

Arrangement Sr. kurator, Henie Onstad Kunstsenter Caroline Ugelstad:"Henie Onstad og moderne kunst - hva skjer i malerkunsten?"
Dag, dato og tid Torsdag 24. mars kl. 12.00

 

Arrangement Professor, NMBU Knut Einar Rosendahl: "Hva bestemmer kraftprisene på kort og lang sikt?"
Dag, dato og tid Torsdag 31. mars kl. 12.00

 

Arrangement Ass. Politidirektør Håkon Skulstad :"Polititjenester i et fysisk-digitalt samfunn"
Dag, dato og tid Torsdag 7. april kl. 12.00

 

 

 

 

 

 

Arrangement Arkitekt/fagsjef NAL Camilla Moneta: «Hva dreier arkitektopprøret seg om?»
Dag, dato og tid Torsdag 16. desember kl. 12.00

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Aktiviteter onsdager og torsdager

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Sandvika seniorsenter er for tiden uten resepsjon. Telefonen blir viderekoblet til avdelingsleder Morten Heggelund

Reise til Sandvika seniorsenter

    Reise fra Sandvika seniorsenter