Sandvika seniorsenter

Foredrag med Forum 60+

Forum 60+ har møter torsdager i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no            

Bærum Seniorkultur

Seniorkultur har hatt lokaler i Sandvika seniorsenter og har arrangert turer i over 20 år. Etter et vanskelig år med korona har Seniorskultur dessverre avviklet driften.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder

Arne Harald Foss 

Avdelingsleder

Eva Mesel Bøystad

Kulturmedarbeider

Anne Tine Sveen 

Seniorsenteret er kommunalt drevet med brukstyrte aktiviteter

Brukerstyret består av:

Tilbud

  • Foredrag hver torsdag kl. 12 i Bærum kulturhus
  • Foredrag og underholdning.
  • Sosialrådgivere
    Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Sandvika seniorsenter program høst 2021

Sandvika seniorsenter er for tiden uten resepsjon. Telefonen er viderekoblet til Østerås seniorsenter.

E-post: sandvikaseniorsenter@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Avdelingsleder: Eva Mesel Bøystad

 

Seniorsenterets brukerstyre Brukerrepresentant - Olav Dalseg: vibeolav@online.no, Forum 60+ - Erik Sæbøe: erik.seboe@hotmail.com, Sandvika Vel - Lisbeth Hansen: hansbeth@online.no, Seniornett - Harry Kleven: harry@kleven.as

 

Faste arrangementer og tid Bærum seniornett har veiledere som hjelper deg med ditt mobil-, nettbrett- eller PC problem
  Dataveiledning ons. og tors. i Kunnskapssenteret, inngang A. Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika. Oppstart 1. sept.
Kl. 10.00-12.00
  FORUM 60+ Torsdager Foredrag med enkel servering i Bærum kulturhus. Claude Monets allè 27
Kl. 12.00 - 14.00

 

Arrangement Seniorrådgiver i Stortingsarkivet Marthe Hommerstad: «Norges flagg i 200 år»
Dag, dato og tid Torsdag, 2. september kl. 12.00
Arrangement Tidl. diplomat EØS Sverre Jervell: «Nasjonalt kompromiss i norsk europapolitikk eller en norsk tragedie?
Dag, dato og tid

Torsdag 9. september kl. 12.00

 

Arrangement Politiadvokat Kai Spurkland: «Når kan Forsvaret bistå politiet?»
Dag, dato og tid Torsdag 16. september kl. 12.00

 

Arrangement Professor ved NTNU Knut Anton Mork: «Tåler den oljesmurte norske økonomien et grønt skifte?»
Dag, dato og tid Torsdag 23. september kl. 12.00

 

Arrangement General sekretær i Atlanterhavskomiteen Kate Hansen Bundt: «Tyskland og Europa etter Angela Merkel»
Dag, dato og tid Torsdag 30. september kl. 12.00

 

Arrangement Journalist i Aftenposten Frank Rossavik: «Ytringsfriheten i krise?»
Dag, dato og tid Torsdag 7. oktober kl. 12.00

 

Arrangement Kurator eller spesialrådgiver fra Nasjonalmuseet: «Presentasjon av det nye Nasjonalmuseet»
Dag, dato og tid Torsdag 14. oktober kl. 12.00

 

Arrangement Professor ved Norges Musikkhøyskole Wolfgang Plagge: «Ludvig van Beethoven - 251 år»
Dag, dato og tid Torsdag 21. oktober kl. 12.00

 

Arrangement Forfatter og tidl. Programleder i NRK Oddgeir Bruaset: «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»
Dag, dato og tid Torsdag 28. oktober kl. 12.00

 

Arrangement Statsviter og journalist Gudleiv Forr: «Den norske statsminister gjennom 150 år - fra ydmykhet til makt»
Dag, dato og tid Torsdag 4. november kl. 12.00
Arrangement Seniorforsker i FNI Andreas Østhagen: «Den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene»
Dag, dato og tid Torsdag 11. november kl. 12.00

 

Arrangement Professor em. ved UiO Ole O. Moen: «USA et år etter valget - hvor går landet?»
Dag, dato og tid Torsdag 18. november kl. 12.00

 

Arrangement Fagsjef i Norsk Romsenter Pål Brekke: «Norge som romnasjon»
Dag, dato og tid Torsdag 25. november kl. 12.00

 

Arrangement Seksjon arbeid og inkludering i Bærum kommune Gro Sværen Skansen og Mari Grova Oppedal: «Flyktninger, mangfold og inkludering i Bærum - går det riktige veien?»
Dag, dato og tid Torsdag 2. desember kl. 12.00

 

Arrangement Kommunaldirektør – samfunn i Bærum Kommune Arthur Wøhni: «Om utbyggingen av nye Sandvika»
Dag, dato og tid Torsdag 9. desember kl. 12.00

 

Arrangement Arkitekt/fagsjef NAL Camilla Moneta: «Hva dreier arkitektopprøret seg om?»
Dag, dato og tid Torsdag 16. desember kl. 12.00

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Aktiviteter onsdager og torsdager

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Resepsjonen er midlertidig stengt. Aktivitetene foregår i Bærum kulturhus og i Kunnskapssenteret

Reise til Sandvika seniorsenter

    Reise fra Sandvika seniorsenter