Grunnet smitteutviklingen i Bærum kommune er seniorsentrene stengt for ordinær drift inntil ny oppdatering kommer. Daggruppetilbudet vil fortsette, og sosialrådgiverne vil være tilgjengelig for samtaler. Ta gjerne direkte kontakt på telefon med et av sentrene dersom du ønsker en prat.

Sandvika seniorsenter

Foredrag med Forum 60+

Forum 60+ har møter torsdager i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, musikalsk underholdning, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no            

Bærum Seniorkultur

Seniorkultur har hatt lokaler i Sandvika seniorsenter og har arrangert turer i over 20 år. Etter et vanskelig år med korona har Seniorskultur dessverre avviklet driften.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder

Arne Harald Foss 

Avdelingsleder

Eva Mesel Bøystad

Kulturmedarbeider

Anne Tine Sveen 

Seniorsenteret er kommunalt drevet med brukstyrt aktiviteter

Brukerstyret består av:

Program

Atriumgården, Claude Monets allé 21. 1338 Sandvika. Tlf. 67 50 46 00

E-post: sandvikaseniorsenter@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Avdelingsleder: Eva Mesel Bøystad

Kulturmedarbeider: Tine Sveen

Resepsjonen er dessverre ikke bemannet denne våren, grunnet smittevernhensyn.  Tilbudet i seniorsenteret er møter i Forum 60+

Program Forum 60+

Forum 60 + har møter i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no 

 

måned dag og dato kl. start arrangement
April Tor 22. 12.00   Forfatter og tidligere programleder i NRK Oddgeir Bruaset: «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» 
Mai Tor 6. 12.00   Seksjonsleder Arbeid og inkludering, Bærum kommune Gro Sværen Skansen: «Flyktninger i Norge – er vi blitt flinkere i inkludering?»

Tilbud

  • Foredrag hver torsdag kl. 12 i Bærum kulturhus
  • Foredrag og underholdning.
  • Sosialrådgivere
    Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Sandvika seniorsenter arrangerer foredrag i Bærum kulturhus hver torsdag. Det er ingen foredrag så lenge kulturhuset er stengt. 

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Atriumgården, Claude Monets allé 21
1338 SANDVIKA

Reise til Sandvika seniorsenter

    Reise fra Sandvika seniorsenter