Sandvika seniorsenter

Foredrag med Forum 60+

Forum 60+ har møter torsdager i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

Tilbud

  • Foredrag hver torsdag kl. 12 i Bærum kulturhus
  • Foredrag og underholdning.
  • Sosialrådgivere
    Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Henie Onstad seniorsenter tlf. 67 50 82 00

Sandvika seniorsenter program

 

Arrangement Dataveiledning ved Seniornett er i Kunnskapssenteret ut februar (inngang A. Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika) Deretter i Ny kommunegård
Dag, dato og tid onsdager 4. januar kl. 10.00 - 12.00

 

Arrangement Dataveiledning ved Seniornett er i Kunnskapssenteret ut februar (inngang A. Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika) Deretter i Ny kommunegård
Dag, dato og tid torsdager 13.januar kl. 10.00 - 12.00 

 

Arrangement NRK-journalist og forfatter Kristin Solberg: «Hvorfor går kvinner inn i IS, selv fra Bærum?»
Dag, dato og tid torsdag 26. januar kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Kriminaltekniker, Oslo politidistrikt Eva B. Ragde: «En kriminalteknikers hverdag»
Dag, dato og tid torsdag 2. februar kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Generalsekretær, Europabevegelsen Fredrik Mellem: «50 år utenfor EU er nok
Dag, dato og tid torsdag 9. februar kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Forsker, Senter for menneskerettigheter/UiO og PHS Asbjørn Rachlew: «Justisfeil ved politiets etterforskning»
Dag, dato og tid tors 16. februar kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Journalist, tidl.leder Presseforbundet Per Edgar Kokkvold: «Retten til å si det andre ikke liker å høre»
Dag, dato og tid torsdag 23. februar kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Førstelektor, Inst. for statsvitenskap, UiO Øivind Bratberg: «Hvor er Storbritannia på vei etter Brexit?»
Dag, dato og tid torsdag 2. mars kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Sosiolog og forsker Anne Grethe Solberg: «Om å ta regien i eget liv»
Dag, dato og tid torsdag 9. mars kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Sosiolog og forsker Anne Grethe Solberg: «Om å ta regien i eget liv»
Dag, dato og tid torsdag 9. mars kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Forskningsleder, TØI Susanne T. Dale Nordbakke: «Eldres transportbehov: om transport og livskvalitet
Dag, dato og tid torsdag 23. mars kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Professor/ob.lt. Forsvarets høgskole Tormod Heier: «Kan Forsvaret forsvare Norge?»
Dag, dato og tid torsdag 30. mars kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Prorektor forskning, Oslo Nye Høyskole Kjetil Tronvoll: «Kampen om Afrika»
Dag, dato og tid torsdag 13. april kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Spesialrådgiver, Nibio Arne Bardalen: «Norsk matproduksjon: kan vi klare oss i en krise?»
Dag, dato og tid torsdag 27. april kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Arrangement Professor UiO, leder C-REX Tore Bjørgo: «Trakassering og trusler mot politikere»
Dag, dato og tid torsdag 4. mai kl. 12.00, i Bærum kulturhus. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Aktiviteter onsdager og torsdager

Telefon

67 50 46 00

Besøksadresse

Sandvika seniorsenter er for tiden uten resepsjon. Telefonen blir viderekoblet til avdelingsleder Morten Heggelund

Reise til Sandvika seniorsenter

    Reise fra Sandvika seniorsenter