Institusjon Telefon
Bærum distriktspsykiatriske senter, poliklinikk 67 81 43 50
Veiledningssenteret for pårørende  22 99 34 90
Rustelefonen, (landsdekkende)  085 88
Utekontakten 67 50 40 50
Natthjemmet Vestre Hauger 950 70 470
Helseavdeling rustjenesten 67 50 76 74
Etter klokken 16  
Legevakt, Bærum sykehus 116 117
Bjørnegård 67 56 44 40
Kirkens SOS  815 33 300
Natthjemmet Vestre Hauger 950 70 470