Kommunens tilbud til personer med rusproblemer, psykososiale utfordringer og psykiske plager knyttet til rus.

Kontakt oss

  • Ring rådgivingstjenesten, på telefon 67 50 76 55.
  • Du kan også besøke oss i Brambanigården i Sandvika.

Når tar du kontakt med oss?

  • Bekymret for eget eller andres rusbruk
  • Spørsmål om rusproblematikk
  • Ønske om hjelp for å håndtere rusrelaterte problemer 

Hva kan vi bidra med?

  • Samtaler med profesjonelle medarbeidere
  • Råd og veiledning
  • Informasjon om andre tjenester i kommunene som kan være aktuelle for deg og dine behov

Særskilte tilbud

  • Oppfølging av gravide rusmisbrukere