Tilbud om vaksinering, sårstell, informasjon og samtaler.

Hvor finner du tjenesten?

Helsetilbud til rusavhengige finner du i andre etasje i Brambanigården, Rådhustorget 5 i Sandvika. 

  • Det er ikke nødvendig med timebestilling.
  • Åpent kl. 08.00-15.30

Hva tilbyr vi?

  • Vaksinering
  • Sårstell
  • Samtale etter overdose
  • Smitteinformasjon
  • Innlevering og utlevering av brukerutstyr (sprøyter, kanyler etc.)
  • Hjelp til tannbehandling og utlevering av enkelte tannprodukter
  • Råd og veiledning ved helseproblemer

Våre sykepleiere yter bistand ved bekymringsmeldinger fra publikum, pårørende, samarbeidspartnere eller brukere.