Gruppetilbud og kurs

Bærum kommune

Når noen dør - Gravplassforvaltningen (baerum.kommune.no)

Den norske kirke

Menighetene i Bærum tilbyr ulike sorggrupper som er åpne for alle:

  • sorggrupper for mennesker som har mistet sin ektefelle/livspartner,
  • sorgstøttetilbud for ungdom som har mistet nære, eller er pårørende til alvorlig syke
  • sorg ved samlivsbrudd

I tillegg tilbyr menighetene også individuell samtale til dem som ønsker dette.

 Nettsider for etterlatte

 Nasjonale foreningen for etterlatte