På denne siden finner du kommunens pårørendestrategi. Innbyggerne skal inviteres til samarbeid, bli involvert og få støtte i rollen som pårørende.

Bærum kommunes pårørendestrategi