Hva er omsorgsstønad?

Kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte til de som har «særlig tyngende omsorgsarbeid». En av tjenestene du kan søke om er omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn). Dette er en økonomisk kompensasjon til deg som over tid har et «særlig tyngende omsorgsarbeid», og skal bidra til best mulig omsorg og til at omsorgsyter kan stå i arbeidet.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Du må ha et «særlig tyngende omsorgsarbeid» over tid. Kommunen vektlegger blant annet:

  • Om omsorgsarbeidet er nødvendige omsorgsoppgaver
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig
  • Om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • Om omsorgen er det beste alternative for omsorgsmottaker og om det er et forsvarlig tilbud

Hvis omsorgsyter har omsorgsplikt må det vurderes om omsorgsarbeidet overstiger det som er vanlig for barn på samme alder. Dersom omsorgsyter ikke har omsorgsplikt må det vurderes om omsorgsarbeidet overstiger det som er rimelig å forvente.

Som utgangspunkt utgjør «særlig tyngende» omsorgsarbeid det kommunen måtte ha dekket med andre tjenester dersom arbeidet ikke utføres av omsorgsyter.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Søknadsskjema må fylles ut, undertegnes og sendes i posten til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, så skal det gis foreløpig svar.